Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Tillgänglighet för www.ldc.lu.se

Webbgruppen vid Ldc står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.ldc.lu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via formuläret nedan.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via formuläret nedan så att vi får veta att problemet finns.

Formulär för anmälan om bristande tillgänglighet

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
 

 • Det förekommer länkar till ett antal PDF-dokument som inte följer riktlinjer för tillgängliga PDF-dokument.
  WCAG 1.4.11 Använd tillräckliga kontraster i komponenter och grafik – WCAG-nivå AA; WCAG 1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord – WCAG-nivå AA.
   
 • Det kan förekomma länkar som är otydligt formulerade, så att det inte är tydligt var länken går.
  WCAG 2.4.4 Skriv tydliga länkar – WCAG-nivå A.
   
 • På vissa sidor på webbplatsen kan det finnas avsteg från en korrekt rubrikstruktur.
  WCAG 2.4.6 Skriv beskrivande rubriker och etiketter – WCAG-nivå AA, samt Riktlinje 105 Skapa rubriker med h-element

Ovanstående brister arbetar vi på att korrigera.

Hur vi testat webbplatsen

Redaktionen gör egna, återkommande stickprovskontroller av webbplatsens innehåll. 
Vi använder även automatiska testverktyg som Wave Web Accessibility för att hitta och rätta till tillgänglighetsproblem. 

Senast uppdaterad

Webbplatsen publicerades den 1 februari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 februari 2021.