Förvaltningen

IT-driften inom förvaltningens enheter hanteras i det närmaste i sin helhet av LDC. Då förvaltningen ansvarar för många av de gemensamma universitetssystemen är det till sin natur en ganska omfattande IT-miljö. Nedan finns en uppräkning av den tillgängliga bas IT-miljön och av gemensamma applikationer.
Bas IT-miljö

Detta innefattar den mera personliga IT-miljön för att möjliggöra ett effektivt och rationellt arbetssätt. Denna miljö omfattar i stort följande tjänster, vilka beskrivs närmare under menyn "Tjänster".

  • Standardiserade arbetsplatssystem
  • Gemensam lagring av dokument
  • Gemensamt e-post och kalendersystem
  • Drift av husnät
  • Telefonisystem
  • LU ServiceDesk

Gemensamma applikationer

Den gemensamma förvaltningens olika enheter är systemägare och tillhandahåller följande applikationer för att effektivisera administrationen. Flertalet av dessa applikationer förvaltas av LDC.

  • Fastighetsförvaltning - Facility, LU Byggnad
  • Internationella studenter - Interbas, Internationella Sekretariatet

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17