Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Institutioner och områden

Institutioner och områden

Inom Lunds universitet gäller enligt rektorsbeslut från -85 ett decentraliserat IT-ansvar inom ramarna för gällande policies och rektorsbeslut. Detta innebär att ett område eller enskild institution kan välja hur IT-miljön skall hanteras inom organisationsenheten. IT-driften kan därför hanteras av egen personal, av LDC eller av en extern leverantör.   

LDC anpassar sina tjänster successivt till att hantera hela IT-driften för en institution eller ett område. Detta inkluderar standardiserade arbetsplatssystem, husnät, telefoni, lagring, e-post, backup och applikationsdrift. LDCs ambition är att anpassa dessa tjänster efter varje institutions speciella behov.

Många institutioner har egen personal för IT-driften och LDCs ambition är att i dessa fall samverka med lokal personal för att uppnå en optimal IT-miljö för användarna. Detta kan t.ex. ske genom delade driftsuppdrag eller genom informationsutbyten. Det viktiga är att erbjuda en kostnadseffektiv och kvalitetssäkrad IT-miljö för alla användare.
 

Institutioner

 

Sidansvarig:

Relaterad information

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17

 

GDPR

Lunds universitet är ansvarig och skyldig att ha en god intern kontroll av licenshanteringen för att förebygga att olovligt programutnyttjande inte förekommer.
Många leverantörer utdelar straffavgifter om en licens missbrukas och för att säkerställa att vi efterlever våra åtaganden, krävs att följande personuppgifter anges vid registrering av licensen.
Slutanvändarens e-postadress, datorns IP-adress och datornamn.
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att den registrerade får tillräcklig information om behandlingen av personuppgifterna och frivilligt godtar behandlingen av dessa.
Programförmedlingens register används som underlag vid revisioner för att tillstyrka användarens licensinnehav och kommer också att användas som ett giltigt samtycke av den registrerade.
Vi skall inte kunna förmedla några licenser till dig som inte vill att dina personuppgifter registreras.

LDC
Margaretavägen 1 A
222 40 Lund
Telefon: 046-222 13 00

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211