Särskilda verksamheter

 Universitetets särskilda verksamheter

LDC levererar IT-tjänster till flera av delarna inom universitetets särskilda verksamhet. Lösningarna skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna, men bas-ITn ser likartad ut som på andra delar av universitetet.

 

Särskilda verksamheter

 

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17