Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Kvalitetsstyrning

LDC arbetar med kvalitetsstyrning enligt ITIL av de olika leveransprocesserna, t.ex. hantering av fel, återkommande problem, ändringar och införande av nya system. Kvalitetssäkringen syftar till att beställaren alltid skall få den service som uppfyller överenskomna krav och förväntningar.

En viktig del av kvalitetssäkringen är bra systemstöd för de väsentliga processerna. LDC har infört ett Service Management system, ServiceNow, som bl a innebär att avtalade villkor i såsom t.ex. tillgänglighet och svarstider, mäts och följs upp.

För oss är kvalitet inte endast en tekniskt bra service utan också ett trevligt bemötande och hjälpsamt sätt.

ITIL = IT Infrastructure Library. Sedan slutet av 2005 är ITIL också en ISO standard (ISO 20000).

De av LDC modifierade ITIL-processerna för Service Management finns beskrivna i nedanstående modell.
Processerna utgår från en övergripande förenklad sambandsgraf i nedanstående bild men bryts ner i detalj för respektive process i den interaktiva processkartan där varje objekt innehåller tilläggsinformation och/eller nedbrytning till underliggande process.

Klicka på nedanstående bild för att komma till LDC's ITIL-processmodell.
Ldc ITIL-process

 

Sidansvarig:

Relaterad information

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17

 

GDPR

Lunds universitet är ansvarig och skyldig att ha en god intern kontroll av licenshanteringen för att förebygga att olovligt programutnyttjande inte förekommer.
Många leverantörer utdelar straffavgifter om en licens missbrukas och för att säkerställa att vi efterlever våra åtaganden, krävs att följande personuppgifter anges vid registrering av licensen.
Slutanvändarens e-postadress, datorns IP-adress och datornamn.
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att den registrerade får tillräcklig information om behandlingen av personuppgifterna och frivilligt godtar behandlingen av dessa.
Programförmedlingens register används som underlag vid revisioner för att tillstyrka användarens licensinnehav och kommer också att användas som ett giltigt samtycke av den registrerade.
Vi skall inte kunna förmedla några licenser till dig som inte vill att dina personuppgifter registreras.

LDC
Margaretavägen 1 A
222 40 Lund
Telefon: 046-222 13 00

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211