Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Kvalitetsstyrning

LDC arbetar med kvalitetsstyrning enligt ITIL av de olika leveransprocesserna, t.ex. hantering av fel, återkommande problem, ändringar och införande av nya system. Kvalitetssäkringen syftar till att beställaren alltid skall få den service som uppfyller överenskomna krav och förväntningar.

En viktig del av kvalitetssäkringen är bra systemstöd för de väsentliga processerna. LDC har infört ett Service Management system, ServiceNow, som bl a innebär att avtalade villkor i såsom t.ex. tillgänglighet och svarstider, mäts och följs upp.

För oss är kvalitet inte endast en tekniskt bra service utan också ett trevligt bemötande och hjälpsamt sätt.

ITIL = IT Infrastructure Library. Sedan slutet av 2005 är ITIL också en ISO standard (ISO 20000).

De av LDC modifierade ITIL-processerna för Service Management finns beskrivna i nedanstående modell.
Processerna utgår från en övergripande förenklad sambandsgraf i nedanstående bild men bryts ner i detalj för respektive process i den interaktiva processkartan där varje objekt innehåller tilläggsinformation och/eller nedbrytning till underliggande process.

Klicka på nedanstående bild för att komma till LDC's ITIL-processmodell.

Ldc ITIL-process

 

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17