Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Värdegrund

LDC:s värdegrund skall genomsyra allt arbete och alla kontakter med LDC. Värdegrunden har utarbetats gemensamt av alla LDC:s medarbetare under 2013 och vi arbetar aktivt för att säkerställa att vi tillämpar den i alla relationer med kunder, leverantörer och mellan medarbetare. Värdegrunden består kortfattat av nedanstående tre områden:

Engagemang

 • Vi sätter oss in i kundens/arbetskamratens behov och situation för att prioritera och fatta beslut
 • Vi hjälper varandra över avdelnings- och teamgränser samt andra IT-organisationer inom LU
 • Vi arbetar proaktivt
 • Jag ringer/träffar kunden/arbetskamraten när jag känner att mail/ärende kan feltolkas
 • Jag ser möjligheter i stället för problem


Kvalitet

 • Vi arbetar med tydlig ansvarsfördelning (rätt roll gör rätt sak) som vi följer, utvärderar och utvecklar
 • Jag ser leveransen från LDC som en helhet oavsett vem eller vilka som medverkat
 • Vi följer internt upp vårt arbete/leverans och utvärderar
 • Jag behandlar leveranser till medarbetare på samma villkor som till extern kund
 • Vi respekterar, följer och utvecklar våra arbetsprocesser, rutiner och regler


Ansvar

 • Jag tar ett personligt ansvar för utveckling av min personliga tjänst/roll
 • Jag håller vad jag lovar som t.ex. leveranstider och mötestider
 • Jag ser till att avsluta påbörjat arbete/uppdrag
 • Jag säger till när jag kan ta på mig mer och när jag har för mycket arbete
 • Jag tar ansvar för att inget ”faller mellan stolarna” och lämnar aktivt över ärenden
 • Jag hjälper kunden att identifiera sina behov så att vi erbjuder rätt tjänst

 

Sidansvarig:

Relaterad information

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17

 

GDPR

Lunds universitet är ansvarig och skyldig att ha en god intern kontroll av licenshanteringen för att förebygga att olovligt programutnyttjande inte förekommer.
Många leverantörer utdelar straffavgifter om en licens missbrukas och för att säkerställa att vi efterlever våra åtaganden, krävs att följande personuppgifter anges vid registrering av licensen.
Slutanvändarens e-postadress, datorns IP-adress och datornamn.
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att den registrerade får tillräcklig information om behandlingen av personuppgifterna och frivilligt godtar behandlingen av dessa.
Programförmedlingens register används som underlag vid revisioner för att tillstyrka användarens licensinnehav och kommer också att användas som ett giltigt samtycke av den registrerade.
Vi skall inte kunna förmedla några licenser till dig som inte vill att dina personuppgifter registreras.

LDC
Margaretavägen 1 A
222 40 Lund
Telefon: 046-222 13 00

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211