Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Villkor

Villkor för EGA

Villkor för EGA

 

Benämningar som används i nedanstående text:

Kund =           den institution/enhet som debiteras för EGA-tjänsten.
Användare =  den anställde/motsvarande som använder EGA-tjänsten.
Dator =           komplett arbetsplats som ofta inkluderar skärm, tangentbord,
                       mus och docka enligt kundens önskemål.

 

EGA är en datorarbetsplats avsedd för anställda inom Lunds universitet. Sektionen IT tillhandahåller EGA i form av ett abonnemang. Abonnemanget består av två delar, EGA-tjänsten och EGA-datorn. Användare av EGA måste ha en aktiv Lucat-identitet för att kunna använda tjänsten.

 

1. EGA-tjänsten

I EGA-tjänsten ingår:

  • Ett antal standardprogram
    Det är inte nödvändigtvis de allra senaste versionerna
  • Säker lagring av dokument och andra filer
  • Utskrifter till nätverksanslutna, gemensamma skrivare
  • Support

 

2. EGA-datorn

EGA-tjänsten kompletteras med en EGA-dator enligt separat specifikation. Datorn är Sektionen ITs egendom och ställs till kundens förfogande under abonnemangstiden. Kunden/användaren kan välja mellan några olika modeller. Kunden betalar hyra i 36 kalendermånader från och med den månad utrustningen levereras. När hyran är fullt betald efter 36 månader kan kunden/användaren välja att antingen byta till ny utrustning med en ny hyresperiod, alternativt fortsätta använda utrustningen, då utan hyreskostnad. EGA-tjänsten ingår och debiteras alltid, oavsett utrustningens ålder. Sektionen IT åtgärdar inte defekter på utrustning där hyresperioden gått ut.

 

Korttidsabonnemang
Som komplement till ordinarie EGA-dator finns även möjlighet att abonnera
på en EGA-dator för en kortare tid. En ”korttidsdator” är alltid
en begagnad dator men skiljer i övrigt inte från en EGA-dator.
Abonnemangstiden är minst en(1) månad och sedan löpande per månad. 
Hyresperioden behöver inte specificeras i förväg.

 

3. Program utöver standardprogrammen

Program som tillhandahålls av Sektionen ITs programförmedling, kan beställas som tillägg till EGA-abonnemanget. Sektionen IT ger ingen support på program utöver standardprogrammen.

 

Program utöver de som tillhandahålls av Sektionen ITs programförmedling köper kunden själv in. Sektionen IT kan vara behjälplig vid installation av sådana program, men ger ingen support på dessa program och tar inte heller något ansvar för hur dessa program fungerar på EGA-datorer.

 

Det förekommer enstaka program som inte är lämpliga att använda på EGA-datorer. Det kan vara av säkerhetsskäl, tekniska skäl eller på grund av licensregler.

 

4. Rättigheter på EGA-datorn

När EGA-datorn levereras har användaren normalt inte så kallade
administratörsrättigheter till datorn. Användare som önskar kan få dessa
rättigheter, Sektionen IT förutsätter då att användaren har tillräckliga kunskaper för
att ta ansvar för vad administratörsrättigheterna innebär. Sektionen IT löser problem
som uppkommer på grund av olämpligt använda administratörsrättigheter
genom att installera om datorn så som den var vid den ursprungliga leveransen.

 

5. Priser och debitering

Den totala kostnaden för EGA består av EGA-tjänsten + EGA-datorn.
Abonnemang på EGA-tjänsten kostar 450 kronor per månad
och dator. Kostnad för abonnemang på EGA-datorn beror på Sektionen ITs
inköpskostnader, se förteckning över aktuella modeller. Avgift för tjänst och
dator debiteras kunden varje månad genom så kallad bokföringsorder.
Kunden får tillgång till en webbaserad specifikation av kostnaderna för
respektive institution/enhet.

 

6. Beställning och uppsägning

EGA-abonnemang och EGA-dator beställs och sägs upp genom
LU Servicedesk. Beställning görs minst två veckor innan datorn ska börja
användas. Beställningen ska göras av behörig beställare alternativt vara
godkänd av chef. Abonnemanget på EGA-tjänsten löper månadsvis till
dess kunden säger upp det. Abonnemanget på EGA-tjänsten kan sägas
upp till det månadsskifte som infaller tidigast om 2 veckor. EGA-datorn kan
inte sägas upp under abonnemangstiden, undantaget korttidsdatorn som
kan sägas upp på samma sätt som tjänsten.

 

Beställning av installation av program utöver de som tillhandahålls av Sektionen ITs
programförmedling görs minst två veckor innan programmen ska användas.

 

7. Kundens ansvar

I händelse av stöld, brand eller att hyrd utrustning förkommer eller förstörs på annat sätt, debiterar Sektionen IT kunden vid ett tillfälle motsvarande resterande hyra för EGA-datorn upp till 36 månader. Detta gäller även för datorer som hyrs till studentdatorsalar, bibliotek, tentadatorer och liknande.
En EGA-dator kan byta användare hos kunden. Detta måste alltid meddelas LU Servicedesk, i annat fall tar Sektionen IT inte ansvar för EGA-datorns fulla funktion.

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17