Molntjänster

Vad får man lagra i molntjänster?

Frågan är egentligen tvådelad. Den rör dels vad som får ligga i molnet men det handlar också om vilka molntjänster som får användas.

På frågan om var man får lagra data så måste LU följa Offentlighets och sekretesslagen, OSL. Myndigheten måste ha kontroll och access till all sin information och därför är det bara två molntjänster som får användas: LUBox och Microsoft OneDrive. Universitetet har avtal med dessa leverantörer och kan få tillbaka data som lagrats där. Men det gäller bara för de varianter av molntjänsterna där du loggar in med ditt Lucat-ID!

Frågan om vad som får lagras i molntjänster är mer komplicerad. Här måste man göra en bedömning om vilket skyddsvärde informationen har och hantera den efter det. Konfidentiell eller hemlig information ska t.ex. inte ligga i molntjänster och hantering av persondata regleras i Dataskyddsförordningen, DFS. Lunds universitet har ett dataskyddsombud som arbetar med frågorna och där kan du finna aktuell information.

https://www.lu.se/om-universitetet/kontakta-oss/behandling-av-personupp…

Kontakt

IT-säkerhet

Magnus Persson

Magnus Persson
IT-arkitekt

Telefon:
046-222 13 60

E-post:
magnus [dot] persson [at] ldc [dot] lu [dot] se

IT-säkerhet, Lunds universitet security [at] lu [dot] se

Information i pdf-format

Tjänstebeskrivning