Övervakning

Den som har ansvar för ett nätverk kopplat till Lunet har också ansvar för att det inte missbrukas. För att uppfylla detta ansvar bör någon form av övervakning ske så att de nätansvariga effektivt kan få indikationer vid incidenter. Det går så mycket trafik in till och ut från lokala datorer att övervakningsprogram måste kunna aggregera data och presentera den på ett överskådligt sätt. Vi har erfarenhet och vet vilken information som är viktigt att ett övervakningsverktyg levererar.

Vi kan hjälpa nätansvariga med att installera och drifta övervakningsverktyg som passar det delnät som skall kontrolleras. Dessutom kan vi utbilda nätansvariga i hur verktygen kan användas och hur man rätt tolkar den utdata man får.

Relaterad information

Kontakt

Magnus Persson
IT-arkitekt

Telefon:
046-222 13 60

E-post:
magnus [dot] persson [at] ldc [dot] lu [dot] se

 

IT-säkerhet