Nätverk

LDC har det övergripande ansvaret för gemensam IT-infrastruktur vid Lunds universitet. Vi tar hand om utveckling och installation samt drift och underhåll av de centrala delarna av LUNET men även för de lokala näten genom CFL. Vi ger också råd och anvisningar vid anslutning av data- och teleutrustning till nätet.

Betydande investeringar har gjorts för att bygga upp en infrastruktur som motsvarar Lunds universitets högt ställda krav inom IT-området. Universitetet har tusentals anställda och studenter som dagligen använder datanätet i sitt arbete och i sina studier.

Utan LUNET fungerar inte universitetets verksamhet!

Relaterad information

Kontakt

Gunnar Knutsson

Gunnar Knutsson

Telefon:
046-222 13 50

E-post:
gunnar [dot] knutsson [at] ldc [dot] lu [dot] se


Information i pdf-format

Tjänstebeskrivning