CFL

CFL står för Centralt Funktionsansvar för Lokala nät. Det är en modell som innebär ett samordnat ägande och drift av de lokala fastighetsnäten inklusive aktiv nätverksutrustning för tele- och datakommunikation.

CFL drivs som ett centralt strategiskt IT-projekt som bygger på kravet att samtliga verksamheter inom Lunds universitet måste garanteras datakommunikation med hög tillgänglighet, säkerhet och kapacitet.

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17