Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avslutade projekt

UC
Projekt för införandet av en gemensam tjänst för kommunikation, Unified Communication.

Klart hösten 2013

Beställare: Johan Johansson
Projektledare: Anna-Karin Helmer

 

Ny resetjänst
Projekt för att ersätta nuvarande ToR med Primula rese-modul.

Klart vinter 2012-2013

Beställare: Chef Sektion Personal
Projektledare: Johan Ekman

 

Uppgradera Win.Apps
StiL, LUPak, LUAdress med flera uppgraderas för att klara Windows server 2008 r2

Klart våren 2013

Beställare: Johan Johansson
Projektledare: Bo Lorentzon

 

Syll
Utveckling av IT-tjänst för digital långtidslagring. Nationellt projekt.

Klart våren 2013

Beställare: Förvaltningschef
Projektledare: Tayyebeh Larijani

 

ISP
Projekt för att utveckla verktyg för skapande av individuella studieplaner.

Klart 2012

Beställare: Göteborgs universitet
Projektledare: Bo Lorentzon

 

LUPOS (Ekonomiverktyg)
Sektion Ekonomi beställer ett verktyg som hämtar finansieringsinformation för forskningsprojekt från olika källor.

Klart våren 2012

Beställare: Förvaltningschef
Projektledare: Bo Lorentzon

 

Extern webb
Implementera en officiell externwebb för Lunds universitet.

Klart 2012

Beställare: Samordningsgruppen Förnyad webbnärvaro
Delprojektledare: Anna-Karin Helmer

 

Förnyad webbnärvaro
Som ett led i Förvaltningschefens synlighetsarbete utveckla Lunds universitets webbnärvaro både internt och externt.

Klart 2012

Beställare: Förvaltningschef
Huvudprojektledare: Jakob Donnér

 

Citrix
Införande av virtuell datorarbetsplats.

Klart hösten 2012

Beställare: Förvaltningschef
Projektledare: Johan Ekman

 

Macprojekt
Projekt för framtagande av arbetsplats i Mac-miljö. "God datormiljö" för Mac.

Klart sommar 2012

Beställare: Förvaltningschef
Projektledare: Anders Sjöö

 

Studieplanering (Lubas PP)
Utveckling och införande av ett studieplaneringssystem.

En första etapp klar september 2011.
En andra etapp klar våren 2012

Beställare: Förvaltningschef
Huvudprojektledare: Ola Uddefors

 

Katalogtjänst-byte
Projekt där byte av teknisk plattform för LDAP.lu.se kommer att utföras.

Klart våren 2012

Beställare: Marianne Granfelt
Projektledare: Stefan Thoft

 

Delprojekt Mediepublicering
Projekt för utveckling av verktyg för lagring av film.

Klart februari 2012

Beställare: Johan Nyman
Projektledare: Bo Lorentzon

 

Gemensam IT
Överföring av stora delar av Samhällsvetenskapliga fakultetens IT-tjänster till Lunds universitets gemensamma driftsorganisation.

Avslutad 2011-12-20

Beställare: Samhällsvetenskapliga fakulteten
Huvudprojektledare: Ola Uddefors

 

LEA modul 2 och 3
Utvecklingen av ersättningstjänsten till gamla LUDD. Modulerna kommer att hantera telefoni och switchkonfiguering i denna gemensamma portal.

Beställare: Gunnar Knutsson, LDC Projektledare: Ola Uddefors, LDC

 

mon@rk
Uppgradering av gemensam mailtjänst till Exchange 2010 och byte av hårdvaruplattform. Start september 2010, avslut 4 februari 2011.

Beställare: Marianne Granfelt
Projektledare: Johan Ekman

 

SyllFeed
Utveckling av inmatningsmodul för digital långtidslagring.

Klar augusti 2011

Beställare: Cecillia Billgren
Projektledare: Johan Ekman

 

Luren
Byte av telefonileverantör till Ventelo vid Lunds universitet. Projektet påbörjas januari.

Klart augusti 2010

Beställare: Marianne Granfelt
Projektledare: Annika Brange

 

Kom fram
Projekt för införande av nya telefonistarbetsplatser. Projektet påböras januari 2010 och avslutas maj 2010.

Klart oktober 2010

Beställare: Marianne Granfelt
Projektledare: Annika Brange

 

LUIGI
Förstudie för utveckling av Lunds universitets identitetshantering. Under ca 2 månader ska förutsättningar för en ny katalogplattform skapas. Påbörjas under februari 2010.

Klart maj 2010

Beställare: Marianne Granfelt
Projektledare: Leopold Schmidt
Bitr. projektledare: Johan Ekman

 

Gerdahallen Intranät
Projektet bygger ett intranät åt Gerdahallen. Teknik som används är baserad på Microsoft SharePoint 2007. Detta gör det optimalt för kunden att samla all information samt kontrollera schemaläggning, aktivitetsplanering med uppföljning med mera. Beräknas vara klart mars 2010.

Klart sommaren 2010

Beställare: Niklas Löfgren, LDC
Projektledare: Marika Cochinescu, LDC

 

Samordnad kommunikationsmiljö
Arbeta fram en plan för införande av CFL vid BMC tillsammans med verksamhetsföreträdare.
Klart 2010.

Beställare: Colm Doyle
Projektledare: Lars Persson, Cygate AB

 

Centralt funktionsansvar för lokala nät, CFL
Uppbyggnad av fastighetsnät som ägs och drivs centralt inom Lunds universitet.

Beställare: LU
Projektledare: Gunnar Knutsson, LDC

 

Betalningstjänst LU
Projektet ska komma fram till en gemensam betalningslösning för utskrifter, kopiering, skanning, förseningsavgifter och kompendieköp.

Klart juni 2010

Beställare: Biblioteksdirektionen
Projektledare: Johan Olson

 

Kursplaner och utbildningsplaner, UBAS
Ett system för att hantera kursplaner och utbildningsplaner utvecklas för Göteborgs och Lunds universitet!

Klart våren 2010

Beställare: Studerandeenheten
Projektledare: Jan-Inge Månsson, LDC

 

LEA
Projektets mål är att ersätta en tjänst för hantering av IP-nummer med mera med ett egenutvecklat system. Kommande moduler kommer att hantera telefoni och switchkonfiguering i denna gemensamma portal.

Klart januari 2010

Beställare: Gunnar Knutsson, LDC
Projektledare: Marika Cochinescu, LDC

 

Tetris
Införande av Changeprocessen, ITIL, vid LDC. Projektet avslutat december 2009.

Beställare: Johan Johansson
Projektledare: Bo Lorentzon

 

Sesam
Projektet ska ta fram lösningsförslag för säker hantering av lösenord. Tester för att undersöka kvaliteten i tjänster som arbetar med engångslösenord kommer att göras.

Projektet avslutat december 2009

Beställare: Johan Johansson, LDC
Projektledare: Gun Nilsson, LDC

 

SAN, filhotell
Projekt med syfte att kunna erbjuda lagringsmöjligheter för att dela och erhålla backup på filer. Filerna som lagras får en säker och pålitlig backup, kan nås dygnet runt och de skyddas mot virus, brand och intrång.

Projektet avslutat december 2009

Beställare: Johan Johansson, LDC
Projektledare: Malisa Kukulovic, LDC

 

MyLADOK
Projektet omfattar en leverans av en ny databas för Ladok för var och en av de lärosäten som driftas av LDC. Projektet ska för varje lärosätte hantera installationen av produktionsmiljö, openmiljö, utbildningsmiljö och en testmiljö, och skapa dokumentation.

Projektet avslutat december 2009

Beställare: Sören Berglund
Projektledare: Leopold Schmidt, LDC

 

LnU
Sammanslagningen av Växsjö universitet och Kalmar högskola innebär att många administrativa system ses över, ett av dom är Ladok. Projeket ska förbereda för, inklusive ta fram nödvändiga script eller annan teknik, sammanslagning samt slå samman de databaser som är verksamhetskritiska för att studentadministration och studentstöd ska kunna fungera från dag ett vid det nya universitetet.

Projektet avslutat december 2009

Beställare: Margareta Nordstrand
Projektledare: Leopold Schmidt, LDC

 

FunkA?
Förstudie med test för nytt växelsystem, IP-telefoner och mobiltelefoner med växelkoppling.

Projektet avslutat december 2009

Projektägare: LDC
Projektledare: Gun Nilsson, LDC

 

IT-Sevice Management: Tetris
Projektet skall ta fram och införa processerna Change Management, Configuration Management och Release Management inom Service Support för LDCs hela organisation och samtliga av LDC definierade tjänster.

Effektmålet är att användarna av LDCs tjänster skall uppleva en högre tillgänglighet och kvalitet i tjänsterna. Detta kommer att leda till högre användarnöjdhet och skall även på sikt leda till sänkta kostnader för LU:s IT-drift.

Klart slutet av maj 2009

Beställare: Johnny Nilsson, LDC
Projektledare: Bo Lorentzon, LDC

 

VPN, förstudie
Förstudien tog fram den kravbild verksamheten ställer på tjänsten VPN samt undersökte vad marknaden har att erbjuda.
Några viktiga krav som togs upp var, tillgänglighet, enkelhet och säkerhet och att verifiera att det passar in i den befintliga nätverksinfrastrukturen.

En ny VPN-tjänst är nu på väg in vid Lunds universitet.

Beställare: LDC
Projektledare: Paul Haglund

 

Nytt centralt E-postsystem för de anställda
Under 2008 och inledningen av 2009 infördes ett nytt centralt e-postsystem för alla anställda. Microsoft Exchange 2007 ersatte det gamla e-postsystemet.

Bytet föregicks av diskussioner om krav på ny funktionalitet. En referensgrupp med representanter ifrån olika verksamheter vid LU hjälpte till med kravställan. Större e-postboxar, flexiblare hantering av e-postlistor, webbåtkomst samt en delad kalenderfunktion blev några av de nya funktionerna.

Beställare: Karl Ageberg, LU
Projektledare: Leopold Schmidt, LDC

 

Sharepoint 2007, SLUTA
Projektet skulle skapa och driftsätta en Sharepoint 2007 plattform för LDC samt andra verksamheter, med åtkomst både från EGA och andra.

Projektet uppnådde de mål som sattes i beställningen. Verksamheter inom LU kan idag beställa en Sharepoint 2007 plattform med åtkomst för användare både från EGA och icke EGA.

Beställare: Bo Lorentzon, LDC
Projektledare: Leopold Schmidt, LDC

 

C-Klass bladservermiljö
Ny infrastruktur är uppsatt för att hantera den nya generations bladservers. Installationstiden för fysisk och virtuell server med grundoperativsystem och standardapplikationer är under 2 timmar. Utbildning av hårdvarulösning och mjukvarukomponenter för driftsorganisationen har hållits.

Den nya hårdvarumiljön kan förenkla och effektivisera arbetet för serveravdelningen på LDC med standardiserade installationer vilket ger kortare ledtider, tydligare nätverksanslutning av blad vilket ger snabbare leverans av grundmaskin

Beställare: LDC
Projektledare: Klas Andersson

 

Studenternas E-mail, förstudie
Förstudien tog fram ett underlag för vad det skulle innebära att ersätta nuvarande e-mail system för studenterna vid Lunds universitet med ett system från Google eller Microsoft. Förstudien jämförde inte de båda systemens funktionalitet eller lämplighet utan detta har gjorts under våren/sommaren 2008 av studerandeenheten vid LU

Beställare: LU
Projektledare: Leopold Schmidt

Sidansvarig:

Relaterad information

Kontakt

Charlotta Montelius

Telefon
046-222 63 11

E-post:
charlotta [dot] montelius [at] ldc [dot] lu [dot] se

LDC
Margaretavägen 1 A
222 40 Lund
Telefon: 046-222 13 00

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211