Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Virtualisering

Förenklat kan man säga att virtualisering handlar om serverkonsolidering. Genom att virtualisera ett antal system på en enskild server som inte utnyttjas fullt ut kan antalet fysiska servrar minskas, och även ge högre tillgänglighet.

Fördelar med att virtualisera
En genomsnittlig fysisk server utnyttjar ca 5-10 % medan en välbalanserad virtualiserad server utnyttjar 60-80 % av kapaciteten.

Virtualiserade servrar kan behandlas som en pool av processorkraft och lagringsyta. De kan administreras och tilldelas resurser vartefter de behövs för olika tjänster. De virtuella servrarna använder central lagring som i princip ger obegränsad diskökning.

Servern behöver inte vara ur drift vid exempelvis underhåll av hårdvara. Backuphanteringen förenklas genom att varje virtuell server sparas som en enskild fil som är enkla att flytta, kopiera och ta backup på utan att öka belastningen på servern.

Eftersom det kan vara svårt att i förväg fastställa hur mycket en server kommer att användas, har vår virtualiseringsteknik stöd för realtidsmigrering. Det gör att operativsystem och dess applikationer kan migreras (flyttas/utökas) till en ny server för att balansera hur den tillgängliga hårdvaran belastas.

Andra fördelar är att nya servrar kan tas i drift på några timmar i stället för dagar. Det blir färre planerade och oplanerade driftsavbrott samt kostnadsbesparingar, både hårdvarumässigt och energimässigt. En virtuell miljö gör det också enklare att testa nya säkerhetsuppdateringar innan de implementeras på verksamhetssystem.

Vi har arbetat målmedvetet med virtualisering av vår serverpark och december 2014 uppnåddes en virtualiseringsgrad på 85 procent.

Sidansvarig:

Relaterad information

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17

 

GDPR

Lunds universitet är ansvarig och skyldig att ha en god intern kontroll av licenshanteringen för att förebygga att olovligt programutnyttjande inte förekommer.
Många leverantörer utdelar straffavgifter om en licens missbrukas och för att säkerställa att vi efterlever våra åtaganden, krävs att följande personuppgifter anges vid registrering av licensen.
Slutanvändarens e-postadress, datorns IP-adress och datornamn.
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att den registrerade får tillräcklig information om behandlingen av personuppgifterna och frivilligt godtar behandlingen av dessa.
Programförmedlingens register används som underlag vid revisioner för att tillstyrka användarens licensinnehav och kommer också att användas som ett giltigt samtycke av den registrerade.
Vi skall inte kunna förmedla några licenser till dig som inte vill att dina personuppgifter registreras.

LDC
Margaretavägen 1 A
222 40 Lund
Telefon: 046-222 13 00

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211