Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

SMS-tjänster

 

Tilläggsavtal till befintligt avtal med TeliaSonera AB har tecknats med Sergel. Sergel är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera AB och är det bolag som levererar SMS-tjänsterna som underleverantör åt TeliaSonera AB till Lunds universitet.

Den rörliga kostnaden per SMS-utskick belastar kostnadsstället för beställd tjänst. Inga extra kostnader utöver SMS-trafik tillkommer.

Kort beskrivning kring SMS-tjänsterna

SMS Composer

I denna tjänst skapar du massutskick av SMS.

Emergency

Tjänsten innebär att du på ett enkelt sätt kan skicka ut kris- och avbrottsinformation. Genom att i förväg skapa mottagarlistor och meddelandemallar kan du snabbt och enkelt skicka viktiga meddelanden till din personal. Meddelandet kan skickas som SMS och e-postmeddelande.

Email2Sms

Med denna tilläggstjänst kan du skicka ut SMS från din E-postklient. E-postmeddelandet konverteras till ett SMS. Utskicket kan ske till enstaka SMS mottagare eller som ett massutskick.

API – koppling system till system

Via ett gränssnitt (API)  kan ett verksamhetssystem kopplas direkt till SMS tjänsten hos Telia/Sergel. Tillgängliga gränssnitt är http, SOAP/Webservices, Rest/Json eller SMPP.

SMS Inbox

Tjänsten innebär att  inkommande SMS kan tas emot från slutanvändare. Baserat på innehållet i SMS:et avgörs hanteringen av meddelandet. Exempelvis vidarebefordring till en funktionsbrevlåda, automatiskt svarsmeddelande eller kanske som en röst i en röstning.

 

För beställning och mer information, kontakta Sergel på content-support [at] sergel [dot] com

Uppgifter som är obligatoriska vid beställning är:

  • kontaktperson
  • institution/avdelning/motsvarande
  • kostnadsställe
  • fakturaadress
Sidansvarig:

Relaterad information

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17

 

GDPR

Lunds universitet är ansvarig och skyldig att ha en god intern kontroll av licenshanteringen för att förebygga att olovligt programutnyttjande inte förekommer.
Många leverantörer utdelar straffavgifter om en licens missbrukas och för att säkerställa att vi efterlever våra åtaganden, krävs att följande personuppgifter anges vid registrering av licensen.
Slutanvändarens e-postadress, datorns IP-adress och datornamn.
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att den registrerade får tillräcklig information om behandlingen av personuppgifterna och frivilligt godtar behandlingen av dessa.
Programförmedlingens register används som underlag vid revisioner för att tillstyrka användarens licensinnehav och kommer också att användas som ett giltigt samtycke av den registrerade.
Vi skall inte kunna förmedla några licenser till dig som inte vill att dina personuppgifter registreras.

LDC
Margaretavägen 1 A
222 40 Lund
Telefon: 046-222 13 00

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211