Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Fakturadelning

Centrala förvaltningen har antagit ett principbeslut för mobiltelefoner.

Vi rekommenderar att alla, inte endast förvaltningen, använder fakturadelning.
Det är ett enkelt sätt att sära på privata samtal på sin tjänstemobiltelefon.
För att begära fakturadelning, se beställningar.

Beslut 2002-05-15

Tjänstemobiltelefoner och privatsamtal.
Från och med den 1 juli 2002 gäller följande för privat bruk av tjänstemobiltelefoner.

Budgetansvarig chef får medge att tjänstemobiltelefon får användas för privat bruk samt, som en följd av detta, om fakturadelning tjänste/privat för mobiltelefonen. Fakturadelning innebär att faktura avseende privatsamtal skickas till den anställdes bostad. Beställning av denna tjänst sker med hjälp av blankett som finns på LDC:s hemsida (se överst Beställningar). Universitetet har för närvarande avtal med Telia.
Fakturadelning innebär:

  • att man, för att kunna separera privatsamtal från tjänstesamtal, måste beställa privatsamtal med prefix före beställt nummer
  • att tjänsten endast gäller samtal som rings inom landet
  • att universitetet har betalningsansvar även för privatsamtal; vid försenad betalning skickas betalningspåminnelse till den anställde. Förfaller även denna faktura lämnas ärendet till inkasso; innan så sker underättas universitetet samt
  • att anställd betalar samma samtalstaxa som universitetet och belastas inte med abonnemangskostnader

Av bilaga framgår gällande prislista för tjänsten fakturadelning. Universitetet debiteras kostnaden för tjänsten fakturadelning.

Observera särskilt att fakturadelning inte kan användas för

  • SMS och MMS
  • privatsamtal som rings från utlandet
  • datatrafik
  • vid användning av refillkort.

Samtliga dessa tjänster skall därför utnyttjas sparsamt och vad gäller privatsamtal från utlandet och privata SMS och MMS med gott omdöme.
I handläggningen av detta ärende har Martin Reinholtz deltagit.

Peter Honeth
Pia Sellers

Bilaga
Gällande priser för:
Fakturadelning hos Telia

Pris:
45 kr/kvartal, ingen uppläggningsavgift

prefix/kod för att använda tjänsten för privatsamtal:
*140# följt av b-nummerslagningen.
Gäller för separata mobilabonnemang enligt
Tjänstepaket 3 - Jobbmobil Bas

Sidansvarig:

Relaterad information

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17

 

GDPR

Lunds universitet är ansvarig och skyldig att ha en god intern kontroll av licenshanteringen för att förebygga att olovligt programutnyttjande inte förekommer.
Många leverantörer utdelar straffavgifter om en licens missbrukas och för att säkerställa att vi efterlever våra åtaganden, krävs att följande personuppgifter anges vid registrering av licensen.
Slutanvändarens e-postadress, datorns IP-adress och datornamn.
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att den registrerade får tillräcklig information om behandlingen av personuppgifterna och frivilligt godtar behandlingen av dessa.
Programförmedlingens register används som underlag vid revisioner för att tillstyrka användarens licensinnehav och kommer också att användas som ett giltigt samtycke av den registrerade.
Vi skall inte kunna förmedla några licenser till dig som inte vill att dina personuppgifter registreras.

LDC
Margaretavägen 1 A
222 40 Lund
Telefon: 046-222 13 00

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211