SMS-tjänster

 

Tilläggsavtal till befintligt avtal med TeliaSonera AB har tecknats med Sergel. Sergel är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera AB och är det bolag som levererar SMS-tjänsterna som underleverantör åt TeliaSonera AB till Lunds universitet.

Den rörliga kostnaden per SMS-utskick belastar kostnadsstället för beställd tjänst. Inga extra kostnader utöver SMS-trafik tillkommer.

Kort beskrivning kring SMS-tjänsterna

SMS Composer

I denna tjänst skapar du massutskick av SMS.

Emergency

Tjänsten innebär att du på ett enkelt sätt kan skicka ut kris- och avbrottsinformation. Genom att i förväg skapa mottagarlistor och meddelandemallar kan du snabbt och enkelt skicka viktiga meddelanden till din personal. Meddelandet kan skickas som SMS och e-postmeddelande.

Email2Sms

Med denna tilläggstjänst kan du skicka ut SMS från din E-postklient. E-postmeddelandet konverteras till ett SMS. Utskicket kan ske till enstaka SMS mottagare eller som ett massutskick.

API – koppling system till system

Via ett gränssnitt (API)  kan ett verksamhetssystem kopplas direkt till SMS tjänsten hos Telia/Sergel. Tillgängliga gränssnitt är http, SOAP/Webservices, Rest/Json eller SMPP.

SMS Inbox

Tjänsten innebär att  inkommande SMS kan tas emot från slutanvändare. Baserat på innehållet i SMS:et avgörs hanteringen av meddelandet. Exempelvis vidarebefordring till en funktionsbrevlåda, automatiskt svarsmeddelande eller kanske som en röst i en röstning.

 

För beställning och mer information, kontakta Sergel på content-support [at] sergel [dot] com

Uppgifter som är obligatoriska vid beställning är:

  • kontaktperson
  • institution/avdelning/motsvarande
  • kostnadsställe
  • fakturaadress

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17