Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

IT inom LU

Nedanstående är en kortfattad beskrivning av hur IT-verksamheten bedrivs inom Lunds universitet samt information om aktuella evenemang och projekt inom IT-området.

IT-organisation
Lunds universitets IT-organisation består dels av en gemensam organisation som hanterar den gemensamma infrastrukturen, och dels av IT-organisationer som täcker en institution eller ett område.

IT för anställda
Som anställd inom Lunds universitet har man centralt tillgång till en begränsad basuppsättning av IT-tjänster. Tjänster utöver dessa tillhandahålls antingen av lokal IT-personal eller via avtal med LDC eller annan IT-leverantör.

IT för studenter
Som student vid Lunds universitet har man bl.a. tillgång eget konto och e-post. För mer information se studentportalen StiL.

Institutioner och områden
Inom Lunds universitet gäller enligt rektorsbeslut sedan 1985 ett decentraliserat IT-ansvar inom ramarna för gällande policies och rektorsbeslut. Detta innebär att ett område eller enskild institution kan välja hur IT-miljön skall hanteras inom organisationsenheten.

Förvaltningen
IT-driften inom förvaltningens enheter hanteras i sin helhet av LDC. Då förvaltningen ansvarar för många av de gemensamma universitetssystemen är det till sin natur en ganska omfattande IT-miljö.

Särskilda verksamheter
LDC levererar IT-tjänster till flera av avdelningarna inom universitetets särskilda verksamhet. Lösningarna skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna, men bas-ITn ser likartad ut som på andra delar av universitetet.
Pågående IT-projekt

Inom Lunds universitet pågår ständigt många olika IT-relaterade projekt för att förbättra verksamheten och IT-miljön. Mer info.

IT-policies
Den övergripande IT-verksamheten vid Lunds universitet regleras av ett antal policies och regelverk. Dessa policies utarbetas på uppdrag av Lunds universitets IT-strateg och fastställs av universitetsledningen. Mer info.

 

IT inom LU

 

Sidansvarig:

Relaterad information

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17

 

De av LDC modifierade ITIL-processerna för Service Management finns beskrivna i nedanstående modell.

LDC ITIL-processer

LDC
Margaretavägen 1 A
222 40 Lund
Telefon: 046-222 13 00

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211