Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

IT inom LU

Nedanstående är en kortfattad beskrivning av hur IT-verksamheten bedrivs inom Lunds universitet samt information om aktuella evenemang och projekt inom IT-området.

IT-organisation
Lunds universitets IT-organisation består dels av en gemensam organisation som hanterar den gemensamma infrastrukturen, och dels av IT-organisationer som täcker en institution eller ett område.

IT för anställda
Som anställd inom Lunds universitet har man centralt tillgång till en begränsad basuppsättning av IT-tjänster. Tjänster utöver dessa tillhandahålls antingen av lokal IT-personal eller via avtal med LDC eller annan IT-leverantör.

IT för studenter
Som student vid Lunds universitet har man bl.a. tillgång eget konto och e-post. För mer information se studentportalen StiL.

Institutioner och områden
Inom Lunds universitet gäller enligt rektorsbeslut sedan 1985 ett decentraliserat IT-ansvar inom ramarna för gällande policies och rektorsbeslut. Detta innebär att ett område eller enskild institution kan välja hur IT-miljön skall hanteras inom organisationsenheten.

Förvaltningen
IT-driften inom förvaltningens enheter hanteras i sin helhet av LDC. Då förvaltningen ansvarar för många av de gemensamma universitetssystemen är det till sin natur en ganska omfattande IT-miljö.

Särskilda verksamheter
LDC levererar IT-tjänster till flera av avdelningarna inom universitetets särskilda verksamhet. Lösningarna skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna, men bas-ITn ser likartad ut som på andra delar av universitetet.
Pågående IT-projekt

Inom Lunds universitet pågår ständigt många olika IT-relaterade projekt för att förbättra verksamheten och IT-miljön. Mer info.

IT-policies
Den övergripande IT-verksamheten vid Lunds universitet regleras av ett antal policies och regelverk. Dessa policies utarbetas på uppdrag av Lunds universitets IT-strateg och fastställs av universitetsledningen. Mer info.

 

It inom LU

 

Sidansvarig:

Relaterad information

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17

 

GDPR

Lunds universitet är ansvarig och skyldig att ha en god intern kontroll av licenshanteringen för att förebygga att olovligt programutnyttjande inte förekommer.
Många leverantörer utdelar straffavgifter om en licens missbrukas och för att säkerställa att vi efterlever våra åtaganden, krävs att följande personuppgifter anges vid registrering av licensen.
Slutanvändarens e-postadress, datorns IP-adress och datornamn.
Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att den registrerade får tillräcklig information om behandlingen av personuppgifterna och frivilligt godtar behandlingen av dessa.
Programförmedlingens register används som underlag vid revisioner för att tillstyrka användarens licensinnehav och kommer också att användas som ett giltigt samtycke av den registrerade.
Vi skall inte kunna förmedla några licenser till dig som inte vill att dina personuppgifter registreras.

LDC
Margaretavägen 1 A
222 40 Lund
Telefon: 046-222 13 00

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211