Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

LU:s IT-organisation

IT-verksamheten inom Lunds universitet kännetecknas av en stark decentralisering där de olika institutionerna och områdena hanterar sin del av IT-miljön.

Den gemensamma IT-verksamheten vid Lunds universitet har utretts på senare tid, dels genom en IT-revision 2002 och en IT-utredning 2004. Baserat på resultatet från dessa utredningar har universitetsledningen beslutat att genomföra förbättringar av den gemensamma IT-verksamheten i flera olika steg.

Den universitetsgemensamma IT-verksamheten har genom ett rektorsbeslut från den 3/7 2006 förändrats. Beslutet innebär i korthet följande:

  • Ett IT-råd inrättas.
  • En IT-strateg funktion inrättas.
  • Områden/institutioner ansvarar för sin IT-verksamhet.
  • IT-enheten avvecklas.
  • Sektionen IT får ett ökat drift- och utvecklingsansvar för gemensam IT-utrustning.

Hela beslutet och tillhörande bilaga kan nås via länken till höger under Relaterad information.

Universitetsledningens inriktning är att samordna IT-driften mera för att uppnå högre funktionalitet, kostnadseffektivitet och kvalitet. Sektionen IT har som en del i detta genomgått och fortsätter att genomgå stora förändringar.

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17