Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Historik

Den 1 Januari 2024 bytte vi namn från LDC (Lunds Datacentral) till Sektionen IT.
LDCs historia går tillbaka till en av de första datorerna i Sverige, SMIL (SifferMaskinen I Lund). Denna utgjorde en bas när LDC (då Lunds datacentral för forskning och högre utbildning) inrättades den 1 juli 1965 efter beslut av riksdagen. Samtidigt bildades fyra andra universitetsdatacentraler i Sverige. Alla dessa tillhörde en gemensam fristående myndighet, STUD (Styrelsen för universitetens datacentraler).

 

SMIL_datorn


Ingenjör Kjell Jönsson betraktar kärnminnet på SMIL.
Bild från Sydsvenskans fotoarkiv (Bilder i syd).

År 1977 avskaffades STUD och ansvaret för Lunds datacentral överfördes till den nyinrättade styrelsen för Södra högskoleregionen, som överlät ansvaret till Lunds universitet. All verksamhet vid Lunds datacentral förutsattes från nu vara helt uppdragsfinansierad. Lunds universitet inrättade en särskild datorstyrelse för Lunds datacentral som verkade i många år. Från 2005 arbetar LDC utan någon styrelse som en universitetsgemensam verksamhet.

Flera utredningar om IT-verksamheten vid LU har gjorts under åren. Efter en omdiskuterad utredning 1983-85 beslutades att Lunds datacentral skulle fortsätta att vara en samlad verksamhet (med en driftavdelning och en konsultavdelning) för i första hand LUs behov. Samtidigt beslutade universitetsstyrelsen om ett decentraliserat primäransvar för IT-investeringar och drift, dvs att varje institution (eller motsvarande) skulle ansvara för sin egen IT-verksamhet.

År 1991 inrättades en central stabsenhet, AU-enheten, med ansvar för gemensamma IT-infrastrukturfrågor, samordning av gemensamma IT-system och datorutrustningar samt representation av LU i IT-frågor utåt. AU-enheten bytte 2001 namn till IT-enheten. Under många år leddes verksamheten vid först Lunds datacentral och sedan AU/IT-enheten av Arne Sundström (som datachef resp IT-chef).

Från år 2000 används beteckningen LDC i stället för det längre Lunds datacentral.

Eftersom telefoniverksamheten blivit mer dator- och nätberoende så överflyttades telefoniansvaret, liksom en del telepersonal, till LDC under 2005.

Under 2006 omorganiserades den gemensamma IT-verksamheten vid LU. Mer operativ verksamhet inom IT-enheten överfördes till LDC medan bl a IT-strategi och övergripande beställarroll stannade hos en centralt placerad IT-strateg.

Datortekniken har utvecklats snabbt under åren. Efter den gamla SMIL-datorn (som lades ner 1970) användes ett par olika Univac stordatorsystem under perioden 1969-87. Från 1982 kompletterades med flera minidatorsystem, först av typ VAX-system från Digital. Antalet datorer växte efterhand. Från mitten av 1980-talet ökade vid LU användningen kraftigt av persondatorer, av typ IBM PC liksom Apple Macintosh. Flera typer av "superdatorer" avlöste också varandra vid LDC.

Med flera datorsystem, både vid LDC och institutioner, så växte behoven av datanät. Här skedde också en snabb utveckling från terminalväxelnät (Upnod) till mer generella datornät av Ethernet-typ. Från 1982 har ett antal generationer av nätverk, kallade LUNET, avlöst varandra. För närvarande är det GigaLUNET som är aktuellt.

Universiteten var tydliga föregångare när det gällde att bygga upp större datornät (typ BITNET, EARN, SUNET och efterhand Internet). Tillämpningar som terminaluppkoppling, filöverföring, e-post och kanske framför allt webbtekniken (www, world wide web) fick en mycket stor spridning. LDC och LU var bland de allra första i Sverige att använda webbtekniken.

Kommunicerande datorsystem, nätverk och tjänster baserade på dessa har efterhand blivit livsviktiga för verksamheten vid Lunds universitet.

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17