Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

IT inom LU

Nedanstående är en kortfattad beskrivning av hur IT-verksamheten bedrivs inom Lunds universitet samt information om aktuella evenemang och projekt inom IT-området.

IT-organisation
Lunds universitets IT-organisation består dels av en gemensam organisation som hanterar den gemensamma infrastrukturen, och dels av IT-organisationer som täcker en institution eller ett område.

IT för anställda
Som anställd inom Lunds universitet har man centralt tillgång till en begränsad basuppsättning av IT-tjänster. Tjänster utöver dessa tillhandahålls antingen av lokal IT-personal eller via avtal med Sektionen IT eller annan IT-leverantör.

IT för studenter
Som student vid Lunds universitet har man bl.a. tillgång eget konto och e-post. För mer information se studentportalen StiL.

Institutioner och områden
Inom Lunds universitet gäller enligt rektorsbeslut sedan 1985 ett decentraliserat IT-ansvar inom ramarna för gällande policies och rektorsbeslut. Detta innebär att ett område eller enskild institution kan välja hur IT-miljön skall hanteras inom organisationsenheten.

Förvaltningen
IT-driften inom förvaltningens enheter hanteras i sin helhet av Sektionen IT. Då förvaltningen ansvarar för många av de gemensamma universitetssystemen är det till sin natur en ganska omfattande IT-miljö.

Särskilda verksamheter
Sektionen IT levererar IT-tjänster till flera av avdelningarna inom universitetets särskilda verksamhet. Lösningarna skiljer sig åt mellan de olika verksamheterna, men bas-ITn ser likartad ut som på andra delar av universitetet.

IT-policies
Den övergripande IT-verksamheten vid Lunds universitet regleras av ett antal policies och regelverk. Dessa policies utarbetas på uppdrag av Lunds universitets IT-strateg och fastställs av universitetsledningen. Mer info.

 

It inom LU

 

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17