NETinfo

NETinfo, dator- och nätansvariga
Varje institution och enhet vid LU skall ha en dator- och nätverksansvarig. Den här personen (ev flera) blir LDCs kontaktperson för dator- och nätverksfrågor. Till stöd och utbildning för dessa personer erbjuder LDC följande:

NETinfo-utskick – elektroniskt informationsblad som skickas ut oregelbundet med senaste nytt för dator- och nätverksansvariga. SECinfo kallas de elektroniska informationsblad som har inriktning på särskilt IT-säkerhet. Båda typerna av utskick görs via samma distributionslista.

NETinfo-möte  – halvdagsmöten, tre till fyra om året.

NETinfo
Utbildning för dator- och nätansvariga anordnas ibland. Under tidigare år har kurser behandlat t ex datasäkerhet för dator- och nätansvariga.

Är Du dator- eller nätverksansvarig vid någon enhet inom LU? Se till att Du är med på LDCs NETinfo-lista. Kontakta susanne [dot] lexhammar [at] ldc [dot] lu [dot] se för att komma med eller få mer information.

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17