Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Villkor

Villkor för EGA

Villkor för EGA

 

Benämningar som används i nedanstående text:

Kund =           den institution/enhet som debiteras för EGA-tjänsten.
Användare =  den anställde/motsvarande som använder EGA-tjänsten.
Dator =           komplett arbetsplats som ofta inkluderar skärm, tangentbord,
                       mus och docka enligt kundens önskemål.

 

EGA är en datorarbetsplats avsedd för anställda inom Lunds universitet.
LDC tillhandahåller EGA i form av ett abonnemang. Abonnemanget består
av två delar,
EGA-tjänsten och EGA-datorn. Användare av EGA måste ha
en aktiv Lucat-identitet för att kunna använda tjänsten.

 

1. EGA-tjänsten

I EGA-tjänsten ingår:

  • Ett antal standardprogram
    Det är inte nödvändigtvis de allra senaste versionerna
  • Säker lagring av dokument och andra filer
  • Utskrifter till nätverksanslutna, gemensamma skrivare
  • Support

 

2. EGA-datorn

EGA-tjänsten kompletteras med en EGA-dator enligt separat specifikation.
Datorn är LDCs egendom och ställs till kundens förfogande under
abonnemangstiden. Kunden/användaren kan välja mellan några olika
modeller. Abonnemanget på datorn gäller 42 månader för portabel dator,
48 månader på stationär dator, +/- 3 månader.
LDC byter EGA-datorn inom det kvartal som infaller 42 eller 48 månader efter
föregående byte. Återtagna EGA-datorer återanvänds inom LU eller lämnas
till en extern leverantör för återanvändning utanför LU, alternativt till
miljöriktig skrotning.

 

Som komplement till ordinarie EGA-dator finns även möjlighet att abonnera
på en EGA-dator för en kortare tid. En ”korttidsdator” är alltid
en begagnad portabel dator men skiljer i övrigt inte från en EGA-dator.
Abonnemangstiden är minst tre månader och sedan löpande per månad. 
Hyresperioden behöver inte specificeras i förväg.Förutom abonnemangstidens
längd och att datorn är begagnad, gäller samma villkor och priser som för EGA-datorn.

 

3. Program utöver standardprogrammen

Program som tillhandahålls av LDC programförmedling, kan beställas som
tillägg till EGA-abonnemanget. LDC ger ingen support på program utöver
standardprogrammen.

 

Program utöver de som tillhandahålls av LDC programförmedling köper
kunden själv in. LDC kan vara behjälplig vid installation av sådana program,
men ger ingen support på dessa program och tar inte heller något ansvar för
hur dessa program fungerar på EGA-datorer.

 

Det förekommer enstaka program som inte är lämpliga att använda på EGA-datorer.
Det kan vara av säkerhetsskäl, tekniska skäl eller på grund av licensregler.

 

4. Rättigheter på EGA-datorn

När EGA-datorn levereras har användaren normalt inte så kallade
administratörsrättigheter till datorn. Användare som önskar kan få dessa
rättigheter, LDC förutsätter då att användaren har tillräckliga kunskaper för
att ta ansvar för vad administratörsrättigheterna innebär. LDC löser problem
som uppkommer på grund av olämpligt använda administratörsrättigheter
genom att installera om datorn så som den var vid den ursprungliga leveransen.

 

5. Priser och debitering

Den totala kostnaden för EGA består av EGA-tjänsten + EGA-datorn.
Abonnemang på EGA-tjänsten kostar f n (januari 2017) 600 kronor per månad
och dator. Kostnad för abonnemang på EGA-datorn beror på LDCs
inköpskostnader, se förteckning över aktuella modeller. Avgift för tjänst och
dator debiteras kunden varje månad genom så kallad bokföringsorder.
Kunden får tillgång till en webbaserad specifikation av kostnaderna för
respektive institution/enhet.

 

6. Beställning och uppsägning

EGA-abonnemang och EGA-dator beställs och sägs upp genom
LU Servicedesk. Beställning görs minst två veckor innan datorn ska börja
användas. Beställningen ska göras av behörig beställare alternativt vara
godkänd av chef. Abonnemanget på EGA-tjänsten löper månadsvis till
dess kunden säger upp det. Abonnemanget på EGA-tjänsten kan sägas
upp till det månadsskifte som infaller tidigast om 2 veckor. EGA-datorn kan
inte sägas upp under abonnemangstiden, undantaget korttidsdatorn som
kan sägas upp på samma sätt som tjänsten.

 

Beställning av installation av program utöver de som tillhandahålls av LDC
programförmedling görs minst två veckor innan programmen ska användas.

 

7. Kundens ansvar

I händelse av stöld, brand eller att abonnerad utrustning förkommer på annat
sätt, debiterar LDC kunden vid ett tillfälle motsvarande resterande abonnemang
för EGA-datorn upp till 42 eller 48 månader

En EGA-dator kan byta användare hos kunden. Detta måste alltid meddelas
LU Servicedesk, i annat fall tar LDC inte ansvar för EGA-datorns fulla funktion.

Sidansvarig:

Relaterad information

Kontakt

LU Servicedesk
Tel. 046-222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
måndag-fredag, kl 8-17

 

De av LDC modifierade ITIL-processerna för Service Management finns beskrivna i nedanstående modell.

LDC ITIL-processer

LDC
Margaretavägen 1 A
222 40 Lund
Telefon: 046-222 13 00

Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211